Podmínky a organizace tenisového zájmového kroužku TENISÁČEK pro rok 2015:

 

* pro děti od 5 let,

* počet dětí ve skupině je max. 6,

* herní hodina trvá 55 min,

* výuka probíhá na tenisovém kurtě,

* cena kurzovného zahrnuje výuku, pronájem sportoviště, tenisové míče,

* po zaslání přihlášky, která je závazná, vyčkejte potvrzení o zařazení do kurzu, po té bude nutné uhradit min nevratnou zálohu v dané výši, platební údaje obdržíte s potvrzení,

* nejpozději při první hodině je nutné doplatit cenu kurzu,

* v případě, že dítě nemůže nastoupit na kurz, je možné se domluvit bez penalizace v podobě propadnutí nevratné zálohy na změně účastníka, případně na jiném náhradním termínu, pokud to nenaruší organizaci kurzů,

* u nahlášené absence min do 10. hod téhož dne je možné si hodinu nahradit,

* nárok na náhradu lze uplatnit pouze po domluvě a to i v jiném kurzu, ale pouze ve výši max. 2 hodin a pouze během konání kurzů jednotlivého turnusu (tzn. zmeškané hodiny v jarním kurzu je možné nahradit pouze do konce trvání jarního kurzu, není možné už nahradit v letním kurzu), po tomto termínu nárok na náhradu zaniká,

* v případě nepřízně počasí se hodina nahrazuje, nabídnuto je více termínů. Pokud se odehraje méně než 15 min, hodina se rovněž nahrazuje, pokud se odehraje alespoň 15 min, počítá se polovina hodiny a polovina se nahrazuje. Pokud se odehraje alespoň 35 min, počítá se už jako celá hodina,

* po domluvě a za poplatek dle ceníku je možné si zapůjčit dětskou tenisovou raketu (kapacita omezena), možnost se poradit při koupi vhodné a levné rakety,

* výuka probíhá v Praze na TK Oáza Praha, Jeremenkova 106, Praha 4

* v případě zájmu lze využít i individuální tréninky za cenu 300 Kč plus cena kurtu.