Zájmový tenisový kroužek s vynikajícími referencemi, vytvořený pro děti a s láskou k dětem

 

 

 • zájmový tenisový kroužek pro děti od 5 do 15 let se zaměřením na všestranný rozvoj pohybových schopností, základních tenisových dovedností a vytvoření pozitivního vztahu ke sportu
 • nemá charakter klasického tenisového tréninku vyznačující se drilem, nemá ani za cíl vychovat špičkové vrcholové tenisty
 • veden zábavnou formou za použití nejrůznějších pomůcek, aby se na něj děti těšily
 • výuka moderního stylu tenisu, aplikace pokrokových výukových metod používaných v zahraničních akademiích
 • možnost skupinového tréninku děti s lehkým zdravotním omezením
 • hra s měkkými míči šetřící dětskou ruku
 • tématicky zaměřené hodiny na rozvoj nejen sportovně-tenisových dovedností, ale i charakterových vlastností jako je smysl pro fair play, spolupráci, zdravou bojovnost, …
 • skupinky max. 6 dětí, aby bylo možné věnovat se všem se stejnou péčí
 • na konci kurzu každé dítě obdrží diplom na památku
 • poradenství při koupi dětské rakety, možnost zapůjčení
 • výuka probíhá v Praze (Praha 4 – Budějovická)

 

Tenisáčka doporučuje bývalá světová hráčka Denisa Chládková

 

 

Výuku zajišťuje a na Vaše děti se těší trenérka Zuzka Šafářová

 

Trenérka III. třídy s mnohaletou praxí, vysokoškolsky vzdělaná v oboru tělesná výchova, působila ve školství na 1. a 2. st. ZŠ

 

Tel.: 724 139 048
Email: safarova.zuzana@seznam.cz

 

 

 

 

face